– Świadczenie wychowawcze dla rodzin zastępczych

logo programu Rodzina 500+

Od 1 lutego 2022 r. można składać w ZUS wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na okres od 1 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków dostępne na stronie ZUS

Back to top