– Aktualności

Zarząd Powiatu Skierniewickiego ogłasza konsultacje projektu “Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skierniewickim  na lata 2024-2026”.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

– Uchwała o konsultacjach Programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2024-2026

– PROGRAM ROZWOJU …

CZYTAJ WIĘCEJ GŁOSZENIE o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skierniewickim na lata 2024-2026”.

Zarząd Powiatu Skierniewickiego ogłasza konsultacje projektu “Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Skierniewickim  na lata 2024-2030”.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

-Uchwała Zarządu – Konsultacje Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej

– …

CZYTAJ WIĘCEJ OGŁOSZENIE o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Skierniewickim na lata 2024-2030”

Zarząd Powiatu Skierniewickiego ogłasza konsultacje projektu “Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skierniewickiego na lata 2024-2030”.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

– Uchwała Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skierniewickiego na …

CZYTAJ WIĘCEJ OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH PROJEKTU “POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU SKIERNIEWICKIEGO NA LATA 2024-2030”

Zarząd Powiatu Skierniewickiego ogłasza konsultacje projektu “Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skierniewickiego na lata 2024-2030”.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są właściwe terytorialnie gminy z terenu powiatu skierniewickiego.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

–  Uchwała o konsultacjach z Gminami Powiatu Skierniewickiego

– Projekt Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skierniewickiego na lata 2024-2030

– Formularz zgłaszania opinii

CZYTAJ WIĘCEJ Ogłoszenie o konsultacjach Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skierniewickiego na lata 2024-2030.

BADANIE ANKIETOWE

Szanowni mieszkańcy Powiatu Skierniewickiego

W związku z pracami nad opracowaniem „Powiatowego Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Skierniewickim na lata 2024-2030” zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety, która pozwoli na sporządzenie diagnozy aktualnej sytuacji oraz zaplanowanie działań na najbliższe lata.

http://badania.corigo.pl/ankieta/1197159/skierniewice-diagnoza-zjawiska-przemocy-mieszkancy.html

CZYTAJ WIĘCEJ BADANIE ANKIETOWE

POWIAT SKIERNIEWICKI  przystąpił do realizacji  dwóch programów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszy Osób Niepełnosprawnych

„Samodzielność- Aktywność-Mobilność” – Mieszkanie dla absolwenta

oraz

„Samodzielność- Aktywność-Mobilność” – Dostępne mieszkanie.

Szczegółowe informacje o programach można uzyskać na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

 

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/,  w każdym czasie, ale nie później …

CZYTAJ WIĘCEJ SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ

Back to top