– O nas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach zostało utworzone Uchwałą Nr V/30/99 Rady Powiatu Skierniewickiego z dnia 21 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach jest jednostką organizacyjną Powiatu Skierniewickiego realizująca zadania z zakresu:

  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • Statutu
  • Regulaminu Organizacyjnego

Na podstawie Zarządzenia Nr 32/2011 Starosty Skierniewickiego z dnia 30 grudnia 2011 roku od 1.01.2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach jest wyznaczone organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Skierniewickim.

Kadra PCPR 

KIEROWNIK – Ewa Modzelewska-Sasin
e-mail: kierownikpcpr@powiat-skierniewice.pl
tel. 46 834 59 45; 691 699 199

STARSZY INSPEKTOR – Agnieszka Czernichowska
e-mail: pcpr@powiat-skierniewice.pl
tel. 46 833 45 14; 46 834 59 44

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ – Iwona Więcek-Michalak
e-mail: soc@powiat-skierniewice.pl
tel./fax 46 834 59 47

SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ – Elżbieta Zielińska-Solarz
e-mail: piecza@powiat-skierniewice.pl
tel./fax 46 834 59 47

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ – Ewa Szymańska
e-mail: koordynator@powiat-skierniewice.pl

RADCA PRAWNY – Beata Wieczorek

PSYCHOLOG – Iga Matyjaszczyk-Szadkowska

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – Maciej Malczewski
e-mail: iodpcpr@powiat-skierniewice.pl

 

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Back to top