– BADANIE ANKIETOWE

BADANIE ANKIETOWE

Szanowni mieszkańcy Powiatu Skierniewickiego

W związku z pracami nad opracowaniem „Powiatowego Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Skierniewickim na lata 2024-2030 zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety, która pozwoli na sporządzenie diagnozy aktualnej sytuacji oraz zaplanowanie działań na najbliższe lata.

http://badania.corigo.pl/ankieta/1197159/skierniewice-diagnoza-zjawiska-przemocy-mieszkancy.html

Back to top